İş Sağlığı Ve Güvenliği, 'İSG'

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARININ AMACI;

  • SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI OLUŞTURMAK,
  • ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK VE GELİŞTİRMEK,
  • ÜRETİMİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK,
  • VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK